Reports Indicator Detail

Theme

Year

Month

Indicator

S.No. Block Panchayat Best in Indicator Best in Panchayat Score ( January-2020) Score ( February-2020) Dalta Score (Inc. Score) Rank
1 Arin Konan 100.00 99.80 42.86 100.00 57.140 1
2 Bonakoot Mantrigam 100.00 92.81 42.86 100.00 57.140 2
3 Sumbal Naninara 100.00 97.54 42.86 100.00 57.140 3
4 Nowgam Nowgam B 100.00 41.28 33.33 85.71 52.380 4
5 Naidkhai Shah Gund A 100.00 100.00 50.00 100.00 50.000 5
6 Naidkhai Shahgund-C 100.00 86.33 50.00 100.00 50.000 6
7 Hajin SK bala A 100.00 96.24 37.50 80.00 42.500 7
8 Bonakoot Kralpora 100.00 78.34 66.67 100.00 33.330 8
9 Nowgam Gad khud 100.00 53.73 66.67 100.00 33.330 9
10 Naidkhai Gundijahangeer 100.00 66.43 50.00 80.00 30.000 10
11 Hajin SK Bala B 100.00 48.83 50.00 75.00 25.000 11
12 Naidkhai Baharabad B 100.00 98.07 50.00 75.00 25.000 12
13 Hajin Gundipreng 100.00 77.60 50.00 71.43 21.430 13
14 Hajin Hakabara A 100.00 21.29 50.00 66.67 16.670 14
15 Arin Kudara 100.00 16.79 66.67 80.00 13.330 15
16 Bonakoot Authwatoo 100.00 36.40 66.67 80.00 13.330 16
17 Sumbal Nesbal 100.00 100.00 66.67 80.00 13.330 17
18 Sumbal Asham A 100.00 13.20 37.50 50.00 12.500 18
19 Hajin Ajas-B 100.00 73.59 75.00 80.00 5.000 19
20 Hajin Sadunara A 100.00 100.00 25.00 28.57 3.570 20
21 Aloosa Muqam 100.00 76.08 0.00 0.00 0.000 21
22 Arin Surendar 100.00 22.16 0.00 100.00 0.000 22
23 Arin Balhama 100.00 95.79 0.00 100.00 0.000 23
24 Arin Shokhbaba (RE) 100.00 92.75 0.00 100.00 0.000 24
25 Arin Sumlar-A 100.00 92.46 0.00 100.00 0.000 25
26 Arin Dardpora 100.00 60.06 0.00 66.67 0.000 26
27 Arin T.A.Shah 100.00 100.00 0.00 100.00 0.000 27
28 Arin C.A.Khan 100.00 91.82 0.00 100.00 0.000 28
29 Bonakoot Bhutoo 100.00 96.21 0.00 0.00 0.000 29
30 Hajin Ajas-A 100.00 72.93 100.00 100.00 0.000 30
31 Hajin Ajas-D 100.00 62.50 100.00 100.00 0.000 31
32 Hajin Hakabara B 100.00 73.98 100.00 100.00 0.000 32
33 Ganstan Dangerpora 100.00 65.59 0.00 40.00 0.000 33
34 Ganstan Odina 100.00 44.76 0.00 100.00 0.000 34
35 Ganstan Ganstan 100.00 71.77 100.00 100.00 0.000 35
36 Ganstan Odina-B 100.00 33.94 50.00 50.00 0.000 36
37 Naidkhai Nadikhai A 100.00 97.86 100.00 100.00 0.000 37
38 Naidkhai Shah Gund B 100.00 100.00 0.00 60.00 0.000 38
39 Naidkhai Gundiboon 100.00 100.00 50.00 50.00 0.000 39
40 Naidkhai Gundijahangeer-B 100.00 41.02 100.00 100.00 0.000 40
41 Naidkhai Nadikhai-C 100.00 44.22 100.00 100.00 0.000 41
42 Naidkhai Nadikhai-D 100.00 66.97 100.00 100.00 0.000 42
43 Naidkhai Pushwari 100.00 82.15 100.00 100.00 0.000 43
44 Sumbal Asham B 100.00 80.71 50.00 50.00 0.000 44
45 Sumbal R/Shilvet 100.00 86.49 100.00 100.00 0.000 45
46 Naidkhai Baharabad-A 100.00 100.00 33.33 28.57 -4.760 46
47 Naidkhai Vigpara 100.00 88.84 57.14 50.00 -7.140 47
48 Ganstan Trigam 100.00 0.00 66.67 50.00 -16.670 48
49 Hajin Ajas-E 100.00 86.64 100.00 80.00 -20.000 49
50 Nowgam R/Sultanpora 100.00 58.70 83.33 60.00 -23.330 50
51 Arin Gundikaisar 100.00 87.26 50.00 25.00 -25.000 51
52 Arin Arin 100.00 47.87 50.00 25.00 -25.000 52
53 Hajin Madwan A 100.00 86.24 100.00 75.00 -25.000 53
54 Hajin Rakhi-Hajin 100.00 66.67 25.00 0.00 -25.000 54
55 Sumbal Kawpora 100.00 79.95 50.00 25.00 -25.000 55
56 Bonakoot Sonerwani 100.00 99.77 100.00 66.67 -33.330 56
57 Hajin Chindeger 100.00 35.93 100.00 66.67 -33.330 57
58 Nowgam Gundi-Nowgam 100.00 52.40 33.33 0.00 -33.330 58
59 Sumbal Shilvat 100.00 91.29 100.00 66.67 -33.330 59
60 Hajin Sadunara B 100.00 71.93 90.00 50.00 -40.000 60
61 Naidkhai Markundal 100.00 61.14 40.00 0.00 -40.000 61
62 Arin Arin-B 100.00 82.30 50.00 0.00 -50.000 62
63 Bonakoot Ahamishreef 100.00 99.73 62.50 12.50 -50.000 63
64 Bonakoot Panaar 100.00 68.27 50.00 0.00 -50.000 64
65 Hajin SK Payeen 100.00 74.94 62.50 12.50 -50.000 65
66 Hajin Ajas-C 100.00 66.51 100.00 50.00 -50.000 66
67 Hajin Chewa 100.00 100.00 100.00 50.00 -50.000 67
68 Hajin Sadunara C 100.00 90.52 100.00 50.00 -50.000 68
69 Arin Chontimulla 100.00 65.09 100.00 40.00 -60.000 69
70 Sumbal Zalpora 100.00 64.03 100.00 40.00 -60.000 70
71 Naidkhai Nadikhai B 100.00 87.95 100.00 0.00 -100.000 71
72 Nowgam Rakhi Asham 100.00 55.81 100.00 0.00 -100.000 72